Reklaami võimalused Tantsija ajakirjas

Ajakirja Tantsija Sisu
“Tantsija” on mitmekülgne meelelahutuslik ajakiri nii idamaiste tantsude harrastajale kui ka kõigile teistele huvilistele, mis sisaldab endas värvikaid ja põnevaid persoonilugusid, kirjeldab tantsumaailma sündmusi, tutvustab erinevaid tantsustiile ja kultuure ning sisaldab veel lisaks reisi, tervise, ilu ja köögi teemasid. Iga number on erinev ja omanäoline, mis valmib koostöös mitme toreda inimesega.

Kes on ajakirja Tantsija lugeja
Ajakirja Tantsija lugeja on erinevas vanuses inimene, kelle harrastuseks on tervislik liikumine tantsimise läbi. Ta naudib erinevaid tantsustiile, huvitub tantsuga seotud üritustest, reisimisest, kultuuridest, köögi, ilu ja tervise teemadest.

Reklaamimise eelis ajakirjas Tantsija
Ajakirjal on kindlad sihtrümad, kes huvituvad tantsimisest, sportlikust eluviisist, tervise teemadest, reisimisest, söögist, erinevatest kultuuridest, moe-, ja ilutoodetest ning nende teemadega seotud teenustest. Ajakirja reklaami suhtub lugeja alati postiivselt. Ajakirjas näeb reklaami pikema aja jooksul mitu inimest.
Reklaamida sobiks reisibüroodel, tantsustuudiotel, spordiklubidel, ilusalongidel, rahvuskööke pakkuvatel restoranidel, iluteenuseid ja -tooteid pakkuvatel ettevõtetel, terviseteenustega tegelevatel ettevõtetel, looduslikke tooteid pakkuvatel ettevõtetel jpt.

Reklaamipindade mõõdud ja hinnad ajakirjas Tantsija
Pakume võimalust kirjutada oma artikkel valitud rubriiki või reklaamida oma tooteid ja teenuseid ajakirjas Tantsija.

 • Tagakaas 210×297 (laius x kõrgus /mm) hind 730 EUR
 • Esisisekaas 210×297 (laius x kõrgus /mm) hind 570 EUR
 • Tagasisekaas 210×297 (laius x kõrgus /mm) hind 540 EUR
 • ½ lk 210×148,5 (laius x kõrgus /mm) hind 320 EUR
 • ¼ lk 105×148,5 (laius x kõrgus /mm) hind 130 EUR
 • Toote tutvustus – hind 220 EUR
 • Teenuse tutvustus – hind 380 EUR
 • Artikkel valitud teemal – hind 420 EUR

Lisateenuse hinnad
Vajadusel lisandub kujundustasu 20 % reklaami hinnast

Ajakirja Tantsija tehniline info ja nõuded reklaamile
Ajakiri Tantsija võtab vastu valmisreklaame ainult digitaalsel kujul!
Digitaalne valmisreklaam peab vastama järgmistele tingimustele:

 • PDF või EPS- formaadis;
 • Õiges mõõdus;
 • Faili nimi peab olema kujul: reklaami sisu_mõõt .pdf (nt. tantsustuudio Luigeke_215x280_5mmbleed.pdf)
 • Failides sisalduvate piltide resolutsioon (300dpi) peab olema võrdne kahekordse rastritihedusega (150 lpi);
 • Värvilises reklaamis peavad kõikide objektide ja piltide värvid olema CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, PMS, RGB vms.);
 • Must-valges reklaamis peavad kõik objektid olema grayscale või mustvalge bitmap kujul (mitte SPOT, Lab, PMS, RGB vms.);
 • Üleserva trükiks peab saadetud reklaamil olema täpselt 5 mm lõikevaru (bleed) igast lõikeservast ehk välisäärest ;
 • Kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad olema vektoriks keeratud;
 • Failis ei tohi olla lõike-, registratsiooni- ega muid märke;
 • Soovitavalt olgu piltide transformatsioonid (suurendus/vähendus, peegeldused jms.) teostatud Photoshopis, mitte kujundusprogrammis;
 • Valmisreklaamis ei tohi olla kirjavigu, vastutust kannab reklaami tellija.
 • Pildid ja logod ei tohi olla võetud internetist. Logod peavad olema vektorfailid või 300 dpi ja pildid 300 dpi(tif, eps, jpg), mitte Word doc.
 • Kujundusfailid saata e-mailiga: katlin@tantsija.ee
 • Kui reklaam või reklaami algmaterjalid ei vasta siintoodud nõuetele, ei vastuta ajakiri Tantsija ilmuva reklaami trükikvaliteedi eest.
 • Tehniliselt ebakorrektse reklaami trükikõlbulikuks ettevalmistamine 5% reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Lisateenustele ei kehti hinnasoodustused.

Reklaami ja artiklite tellimise ja annulleerimise kord ajakirjas Tantsija
Reklaami või artiklite tellimused vormistatakse tellija ja Elnath OÜ (ajakirja „Tantsija“) vahelise hinna pakkumise/tellimuse alusel. Tellija võib annulleerida reklaami, teatades sellest ette 14 tööpäeva enne materjalide ja reklaami esitamise tähtaega. Kui tellija soovib tühistada tellimust ülaltoodud tähtajast hiljem, tuleb tasuda 50% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast. Kui tellija teatab annulleerimise soovist viimasel tähtpäeval või hiljem on trahv 100% tellitud reklaami hinnakirjajärgsest hinnast.

Reklaami ja artiklite eest tasumise kord ajakirjas Tantsija
Reklaami ja artiklite eest tuleb tasuda 7 päeva pärast arve väljastamist. Arve tasumata jätmisel on viivis 0,03% päevas.

Pretensioonide esitamise kord
- Reklaami või artiklite avaldamisel tekkinud vigade kohta võetakse pretensioone arvesse ainult juhul, kui need on esitatud kirjalikult 7 päeva jooksul pärast reklaami ilmumist.
- Elnath OÜ jätab enesele õiguse muuta hinnakirja ja materjalide esitamise tähtaegu.
- Elnath OÜ jätab enesele õiguse keelduda artiklitest ja reklaamist, kui selgub materjalidega tutvumisel, et see ei sobi ajakirja Tantsija.